Богослужење у Вајсенбургу

С Е П Т Е М Б А Р
СУБОТА – МАЛА ГОСПОЈИНА – 21. 09. – Служба Божја у 17.оо ч.

О К Т О Б А Р
НЕДЕЉА 06. 10. – Служба Божја служиће се у 17.оо часова.

Н О В Е М Б А Р
НЕДЕЉА 10. 11. – Служба Божја служиће се у 17.оо часова.

Д Е Ц Е М Б А Р
НЕДЕЉА 01. 12. – Служба Божја служиће се у 17.оо часова.

———————————————————————————————————————————————————————

Адреса

Nikolaus Kirche
Wülzburg